LEHDISTÖTIEDOTE                                                                       Julkaisuvapaa

15.8.2017

Fidelix tavoittelee Pohjoismaiden rakennusautomaatiotoimittajien markkinajohtajuutta palkkaamalla Tero Kosusen toimitusjohtajaksi

Fidelix on rakennusautomaation markkinajohtaja Suomessa ja merkittävä teknologiatoimittaja Ruotsissa. Fidelixin menestys nojaa vahvaan suomalaiseen tuotekehitykseen ja asiakkaan tarpeiden syvään ymmärtämiseen. Fidelix -ratkaisujen avulla hallitaan kiinteistöjen talotekniikkaa optimaalisesti, mikä näkyy loppukäyttäjille parantuneena energiatehokkuutena ja parempana sisäilman laatuna.

Fidelix on kasvanut erittäin voimakkaasti perustamisestaan vuodesta 2002 lähtien ja työllistää nyt yli 170 rakennusautomaation ammattilaista. ”Kasvun varmistaminen sekä Pohjoismaisessa rakennusautomaatiourakoinnissa että huolto- ja palveluliiketoiminnassa vaatii molempien liiketoiminta-alueiden fokusoitua kehittämistä – siksi uuden toimitusjohtajan palkkaaminen tuli ajankohtaiseksi”, sanoo Fidelixin hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Nykyinen toimitusjohtaja Jussi Rantanen jatkaa yhtiön palveluksessa tulosvastuullisena varatoimitusjohtajana. ”Fidelixin suurimman liiketoiminnan, rakennusautomaatiourakoinnin, erittäin vahva kasvu ja operatiivinen kehitys vaativat Jussin täyden panoksen, jonka uuden toimitusjohtajan palkkaaminen mahdollistaa”, Timo Piekkari jatkaa.

“Fidelixillä on poikkeukselliset kasvumahdollisuudet sekä maantieteellisesti Pohjoismaissa, että palveluliiketoiminnassa rakennusautomaation rinnalla ja kyvykkyydet myös realisoida ne”, Tero Kosunen toteaa ja jatkaa: ”Olen todella vaikuttunut siitä mitä Fidelix-tiimi on saanut aikaiseksi ja olen etuoikeutettu saadessani liittyä joukkoon.” Tero Kosusella on pitkä kokemus useista johtotehtävistä Danfossissa ja Enfossa. Hän omaa myös vahvan ymmärryksen talotekniikkaan liittyvistä liiketoiminnoista ja tietotekniikkapalveluista.

Lisätietoja:

Tero Kosunen, toimitusjohtaja, Fidelix, [email protected], GSM 050 444 1200

Timo Piekkari, hallituksen puheenjohtaja, Fidelix, GSM 050 4610 416

Jussi Rantanen, varatoimitusjohtaja, Fidelix, [email protected], GSM 0400 787 842

Fidelix Oy perustettiin vuonna 2002 kehittämään ja urakoimaan älykkäitä ja luotettavia rakennusautomaatiojärjestelmiä. Vuosien varrella olemme kasvaneet edistyksellisten innovaatioidemme ansiosta Suomen markkinajohtajaksi. Fidelix Oy:n pääkonttori sekä tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt sijaitsevat Vantaalla. Suomessa meillä on 12 aluekonttoria ja 40 jälleenmyyjää. Ruotsissa Fidelixillä on paikallinen tytäryhtiö.

Press Release                                                           

15.8.2017

Fidelix pursues Nordic building automation market leadership by hiring Tero Kosunen as CEO

Fidelix is the market leader in building automation in Finland and notable technology provider in Sweden. Fidelix’ success is based on strong Finnish R&D and deep understanding of customer needs. With Fidelix solutions building technology is managed optimally which results in better energy efficiency and enhanced indoor climate for end users.

Fidelix has grown rapidly since establishment in 2002, and employs now over 170 building automation professionals. “Securing growth in both Nordic building automation contracting and maintenance and service business requires focused development of both business lines, thus hiring new CEO became timely”, says Timo Piekkari, Chairman of the Board of Fidelix.

Current CEO Jussi Rantanen continues with the company as Deputy CEO. “Rapid growth and operational development of Fidelix’s largest business area, building automation contracting, requires Jussi’s full focus, which is enabled by the hire of a new CEO”, Timo Piekkari continues.

“Fidelix has exceptional growth possibilities both geographically in the Nordics and in service business and also capabilities to realize them” Tero Kosunen comments and continues: ”I am truly impressed of what Fidelix team has achieved and feel privileged joining the team.” Tero Kosunen has long history in several management positions in Danfoss and Enfo. He has good knowledge of both building technology and IT related businesses.

For further information, please contact:

Tero Kosunen, CEO, Fidelix Oy, [email protected], GSM +358 50 444 1200

Timo Piekkari, Chairman of the Board, Fidelix Holding, GSM +358 50 4610 416

Jussi Rantanen, Deputy CEO, Fidelix Oy, [email protected], GSM +358 400 787 842

 

Fidelix Oy was founded in 2002 to develop and contract intelligent and reliable building automation systems. Our advanced innovations have enabled us to grow to become the market leader in Finland. Fidelix Oy headquarters and R&D and production units are located in Vantaa, Finland. In Finland we have 12 regional offices and 40 retailers. In Sweden Fidelix has a local subsidiary.