Intelligent lösning för energisparande och hög kvalitet på inomhusklimatet.

 

Överför fastighetsteknik till molnet kostnadseffektivt.

 

Smart IoT

 

Fullständig kontroll över din utrustning. Varifrån som helst, när som helst.

 

automationssystem i skolbyggnader

kontrollerade I/O punkter

länder med Fidelix installationer

genomförda projekt

Case: Esbo sjukhus

Det krävande projektet på Esbo sjukhus innehöll ett stort antal sammankopplade och fjärrstyrda apparater och system. Omfattande expertis behövdes för att sammankoppla fastigheternas automationssystem till övriga system via kommunikationsbussar.