Ajankohtaista

Entistä vahvempi tulevaisuus älykkäämmille rakennuksille: Assemblin ostaa Fidelix Groupin

Yksi Pohjoismaiden johtavista asennus­yhtiöistä Assemblin on ostanut kaikki Fidelix Groupin osakkeet 8.12.2020. Tämä koskee kaikkia Fidelix Groupin yrityksiä: Fidelix Oy, Fidelix Sweden, Larmia, EcoGuard ja Säätölaitehuolto Oy.

Yrityskaupalla vahvistetaan molempien roolia käynnissä olevassa rakennusalan murroksessa ja vastataan uusiin globaaleihin haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Fidelixin huippu­osaaminen rakennusa­utomaatiossa vahvistaa ja täydentää Assemblinin osaamista. Fidelixiä ja Assembliniä yhdistää saman­kaltainen yritys­kulttuuri ja tulevaisuuden tahtotila – molempien yritysten arvot ovat vahva yrittäjyys ja huippuo­saaminen ja molemmat keskittyvät laatuun, kestävyyteen ja tehokkuuteen.

Fidelixin toiminnan perusta on vahva osaaminen sekä korkea­tasoinen innovointi ja digitalisaatio erityisesti rakennus­automaation pilvi-, IMD- ja IoT-ratkaisuissa. Yhtiöllä on myös kattava urakointi- ja huoltotoiminta, ja se myy myös yksittäisiä asiakasratkaisuja. Lisäksi Fidelix konserniin kuuluvat vahvoina toimijoina Larmian rakennus­automaatiojärjestelmät sekä EcoGuardin Curves joka on erityisesti asuinkiinteistöihin kehitetty järjestelmä.

Koko rakennusala muuttuu, ja aiomme osallistua aktiivisesti nyt käynnissä olevaan muutokseen. Fidelixin huippuosaaminen vahvistaa ja täydentää Assemblinin tarjontaa ja nopeuttaa kehitystämme. Yritysosto tukee älykkäitä ja kestäviä asennusratkaisuja parantavien teknologioiden ja digitaalisten järjestelmien strategisen painopistettämme. Siksi olen innoissani saadessani toivottaa Fidelixin asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät tervetulleiksi Assemblin-konserniin”, Assemblinin toimitusjohtaja Mats Johansson sanoo.

Fidelix Group jatkaa itsenäisenä liiketoiminta-alueena Fidelixin toimitusjohtajan Tero Kosusen johtamana osana Assemblin konsernia. Kilpailu­viranomaiset tarkistavat yrityskaupan. Ennen kuin kilpailu­viranomaiset ovat hyväksyneet kaupan, osapuolten välillä ei ole mitään vuoro­vaikutusta.

Olemme erittäin ylpeitä kehittämästämme toiminnasta ja palveluista, ja on positiivista, että olemme nyt osa kasvavaa, kunnianhimoista tiimiä. Näemme, että meillä on sama visio tulevaisuudesta ja keskitymme laatuun, kestävyyteen ja tehokkuuteen. Tämä kauppa hyödyttää molempia osapuolia sekä asiakkaitamme, ja odotan yhteistä tulevaisuuttamme.” sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Uskomme vahvasti, että tästä kaupasta on hyötyä myös teille asiakkaillemme. Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin.

LISÄTIETOA:

Tero Kosunen
Toimitusjohtaja
puh. 050 444 1200
[email protected]

Q&A


Alatteko työskennellä yhdessä heti?

EI. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka kestää noin 6 viikkoa. Ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan, osapuolten välillä ei ole vuorovaikutusta.

Jatkossa Fidelix toimii Fidelixin toimitusjohtajan Tero Kosusen johtamana itsenäisenä liiketoiminta-alueena osana Assemblin konsernia. Nykyiset työtehtävät ja osastot ja organisaatiorakenne säilyvät ennallaan.

Muuttaako Fidelix, Larmia ja/tai EcoGuard tuotemerkin Assembliniksi?

Fidelix toimii itsenäisenä liiketoiminta-alueena Assemblinissa. Tuotemerkit pidetään ennallaan ja yritykset toimivat normaalisti samojen asiakkaiden kanssa kuin nykyään.

Toimiiko Assemblin tästä lähtien vain Fidelix Groupin tuotteiden kanssa?

Ei, Assemblin jatkaa samalla tavalla kuin nykyään, mikä sisältää merkki­riippumatto­muuden rakennus­automaatio­järjestelmissä. Liiketoiminnot pidetään ennallaan ja yritykset toimivat normaalisti samojen asiakkaiden kanssa kuin nykyään. Silloin kun siitä on hyötyä asiakkaillemme, käytämme toistemme osaamista ja ratkaisuja, mutta toiminnan pitäminen erillään on avain tulevaan menestykseen.

Miten tämä vaikuttaa asiakkaisiinne ja kumppaneihinne?

Uskomme vahvasti, että tästä kaupasta on hyötyä molemmille osapuolille ja myös teille asiakkaillemme. Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin. Silloin kun siitä on hyötyä asiakkaillemme, käytämme toistemme osaamista ja ratkaisuja, mutta toiminnan pitäminen erillään on avain myös tulevaan menestykseen.

Miksi Asseblin osti Fidelixin?

Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin. Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuudessa Pohjoismaiden suurin ja vahvin automaatio-osaamisen keskittymä.

Assemblin faktoja

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan. Onnistumisen mahdollistavat tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva taustaorganisaatio. Liikevaihto on noin 10 miljardia SEK ja 5800 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa. Lue lisää assemblin.com

Fidelix laajentaa yrityskaupalla palveluvalikoimaansa asuinkiinteistöissä

Fidelix on 30. lokakuuta 2020 ostanut kaikki Säätölaitehuollon osakkeet. Säätölaitehuolto on johtava taloteknisten palveluiden toimittaja asuinkiinteistöihin pääkaupunkiseudulla. Fidelix on rakennusautomaation ja olosuhdehallinnan edelläkävijä.

Asuinkiinteistöt digitalisoituvat nopealla tempolla ja rakennusautomaatiolla on merkittävä rooli asuinrakennusten sisäolosuhteiden ja energiakustannusten optimoinnissa. Tekniikka mahdollistaa kustannusten optimoinnin sisäolosuhteiden kärsimättä. Samalla kun tekniikkaa lisätään, myös huollon ja asiakaspalvelun tärkeys korostuu.

”Säätölaitehuollolla on lähes 50 vuoden kokemus asuinrakennusten omistajien, kiinteistöhuollon ja asukkaiden haasteiden ratkaisemisesta. Meillä on erinomainen maine palvelevana yhtiönä. Olemme tehneet yhteistyötä Fidelixin kanssa melkein kaksi vuosikymmentä ja olemme innoissamme saadessamme tämän tilaisuuden olla osa Fidelixiä. Uskomme, että Fidelix voi laajentaa tarjontaamme asuinrakennusten omistajille” sanoo Säätölaitehuolto toimitusjohtaja Tomi Silvonen.

”Säätölaitehuollon ja Fidelixin osaamiset täydentävät ja vahvistavat toisiaan palvelemaan entistä paremmin asuinrakennusten omistajia ja kiinteistönhuoltoa. Olemme yhdessä entistä vahvempia parantamaan sisäilmastoa ja säästämään energiaa asuinrakennuksissa” sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Fidelix-konsernin proforma-liikevaihto on noin. 52 MEUR ja konserni työllistää yli 350 henkilöä.

Lisätiedot ja haastattelut:

Tero Kosunen, Toimitusjohtaja, Fidelix, puh. 050 444 1200

Tomi Silvonen, Toimitusjohtaja, Säätölaitehuolto, puh. 044 3636 596

Fidelix tekee rakennuksista fiksuja,
Korkea teknologiaosaamisemme näkyy ratkaisuissa, joissa optimoidaan rakennusten energiakustannuksia, sisäilmasto-olosuhteet ja kustannukset. Tuotteitamme kehitetään, testataan ja ne toimivat päivittäin vaativissa ja äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa Pohjoismaissa ja vaikuttavat positiivisesti yli miljoonan ihmisen hyvinvointiin.

Fidelixin huolto toimii normaalisti

Fidelix Huolto toimii tällä hetkellä normaalisti ilman häiriöitä. Noudatamme kohdekohtaisia ohjjeistuksia.

Henkilöstömme noudattaa THL:n rajoituksia ja ohjeita. Kukaan ei tule sairaana töihin ja kaikki noudattavat hyvää käsihygieniaa.

Sairaaloiden ja terveydenhoidon muiden rakennusten tekniikan toimivuuden turvaaminen on erittäin tärkeää ja priorisoimme julkisten rakennusten huoltotöitä.

Huoltopyynnöt normaaliin tapaan valtakunnalliseen päivystyspuhelimeen tai suoraan alueelliseen huoltoon.

https://www.fidelix.fi/yhteystiedot/

Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme muutoksista mahdollisimman nopeasti.

KAP-TEK Oy sulautuu emoyhtiöönsä Fidelix Oy:öön 1.1.2020 alkaen

1.1.2020 KAP-TEK Oy:n toiminnot fuusioituvat Fidelix Oy:öön ja samalla yhteystiedot vaihtuvat. Vanhat työntekijät jatkavat Fidelixin palveluksessa ja heidän puhelinnumeronsa säilyvät ennallaan.


Sähköpostiosoitteet vaihtuvat [email protected] muotoon.

Siirrymme ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Liaison Technologies Oy.

Verkkolaskutustietomme ovat:

Fidelix Oy
Martinkyläntie 41
01720 Vantaa
Y-tunnus 1770269-0
Verkkolaskuosoite 003717702690

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme toimittajaan ostolaskut suoraan skannauspalveluun paperisena tai sähköpostilla alla olevan ohjeen mukaisesti.

Sähköpostilaskujen osoite ja ohjeistus:

Sähköpostilaskujen osoite on: [email protected]

Laskutusosoitteessa pitää näkyä
Fidelix Oy
16811168
PL 861
00019 SSC

Laskun tulee olla sähköpostin liitteenä ja liitteen kuvan täytyy olla oikein päin. Liite voi olla muotoa PDF, JPG tai TIFF. Ei DOC, tai XLS. Onnistuneesta ja epäonnistuneesta skannauksesta lähtee tieto takaisin lähettäjälle. Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää laskun kaikki sivut ja muut liitteet

Paperilaskujen osoite (huom. ei laskuja Martinkyläntien käyntiosoitteeseen)
Fidelix Oy
16811168
PL 861
00019 SSC
Tiedustelut ostolaskuihin liittyen: [email protected]

Fidelix investoi ruotsalaisyritykseen vahvistaakseen älykkään mittaamisen tarjontaa

Fidelix Holding Oy on ostanut 10. joulukuuta 40% Lansen Systems AB:n osakkeista.

Lansen Systems AB on eurooppalainen anturiteknologiayritys, joka on keskittynyt langattomiin rakennustekniikan antureihin. Lansen Systems AB on kehittänyt ja valmistanut anturijärjestelmiä yli kymmenen vuoden ajan ja kasvanut erittäin nopeasti palvelemaan suuria asiakkuuksia Euroopassa.

Fidelix on fiksun rakennusautomaation ja olosuhdehallinnan edelläkävijä. Fidelix vahvistaa asuinkiinteistöratkaisujen tuoteportfoliota ja palveluvalikoimaa mahdollistaen kiinteistönomistajia täyttämään EU:n asettamat energiatehokkuusvaatimukset. EU:n energiatehokkuusdirektiivi vaatii huoneistokohtaisten mittalaitteiden asentamisen kerrostaloihin.

Lansenilla on vaikuttava korkealaatuisten langattomien anturien tuotevalikoima vastaamaan älykkäiden asuintalojen tulevia tarpeita. Olemme iloisia voidessamme jatkaa matkaa yhdessä ja olemme jatkossa entistä vahvempia rakennusten digitalisoinnissa.” sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Olemme innostuneita saadessamme tilaisuuden syventää yhteistyötä Fidelix Groupin kanssa. Uskomme vahvasti, että Fidelix on meille erinomainen kumppani ja näemme erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa teknologiaa asuinkiinteistöjen omistajille Suomessa ja Ruotsissa. Yhdessä olemme entistä vahvempia rakennusten digitalisoinnissa Euroopan markkinoilla” sanoo Patrick Simpson, yksi Lansenin perustajista.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Lansenin tai Fidelixin työntekijöihin. Fidelix-konsernin proforma-liikevaihto on yli 40 MEUR ja Fidelix-konsernin palveluksessa on yli 300 henkilöä.

 

LISÄTIETOJA


Tero Kosunen
Fidelix, CEO
tel. +358 50 444 1200

 

Lansen Wireless Building Technology

Lansen on eurooppalainen laitetoimittaja, joka on keskittynyt langattoman rakennustekniikan mittaroinnin ratkaisuihin.Suunnittelemme ja valmistamme älykkäitä mittalaitteita, jotka perustuvat pääasiassa langattomaan M-BUS- ja OMS-standardiin.
www.lansensystems.com

Fidelix tekee rakennuksista fiksuja.

Korkea teknologiaosaamisemme näkyy ratkaisuissa, joissa optimoidaan rakennusten energiakustannuksia, sisäilmasto-olosuhteet ja käyttökustannukset. Tuotteitamme kehitetään, testataan ja ne toimivat päivittäin vaativissa ja äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa Pohjoismaissa ja vaikuttavat positiivisesti yli miljoonan ihmisen hyvinvointiin.
www.fidelix.fi