Yksi Pohjoismaiden johtavista asennus­yhtiöistä Assemblin on ostanut kaikki Fidelix Groupin osakkeet 8.12.2020. Tämä koskee kaikkia Fidelix Groupin yrityksiä: Fidelix Oy, Fidelix Sweden, Larmia, EcoGuard ja Säätölaitehuolto Oy.

Yrityskaupalla vahvistetaan molempien roolia käynnissä olevassa rakennusalan murroksessa ja vastataan uusiin globaaleihin haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Fidelixin huippu­osaaminen rakennusa­utomaatiossa vahvistaa ja täydentää Assemblinin osaamista. Fidelixiä ja Assembliniä yhdistää saman­kaltainen yritys­kulttuuri ja tulevaisuuden tahtotila – molempien yritysten arvot ovat vahva yrittäjyys ja huippuo­saaminen ja molemmat keskittyvät laatuun, kestävyyteen ja tehokkuuteen.

Fidelixin toiminnan perusta on vahva osaaminen sekä korkea­tasoinen innovointi ja digitalisaatio erityisesti rakennus­automaation pilvi-, IMD- ja IoT-ratkaisuissa. Yhtiöllä on myös kattava urakointi- ja huoltotoiminta, ja se myy myös yksittäisiä asiakasratkaisuja. Lisäksi Fidelix konserniin kuuluvat vahvoina toimijoina Larmian rakennus­automaatiojärjestelmät sekä EcoGuardin Curves joka on erityisesti asuinkiinteistöihin kehitetty järjestelmä.

Koko rakennusala muuttuu, ja aiomme osallistua aktiivisesti nyt käynnissä olevaan muutokseen. Fidelixin huippuosaaminen vahvistaa ja täydentää Assemblinin tarjontaa ja nopeuttaa kehitystämme. Yritysosto tukee älykkäitä ja kestäviä asennusratkaisuja parantavien teknologioiden ja digitaalisten järjestelmien strategisen painopistettämme. Siksi olen innoissani saadessani toivottaa Fidelixin asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät tervetulleiksi Assemblin-konserniin”, Assemblinin toimitusjohtaja Mats Johansson sanoo.

Fidelix Group jatkaa itsenäisenä liiketoiminta-alueena Fidelixin toimitusjohtajan Tero Kosusen johtamana osana Assemblin konsernia. Kilpailu­viranomaiset tarkistavat yrityskaupan. Ennen kuin kilpailu­viranomaiset ovat hyväksyneet kaupan, osapuolten välillä ei ole mitään vuoro­vaikutusta.

Olemme erittäin ylpeitä kehittämästämme toiminnasta ja palveluista, ja on positiivista, että olemme nyt osa kasvavaa, kunnianhimoista tiimiä. Näemme, että meillä on sama visio tulevaisuudesta ja keskitymme laatuun, kestävyyteen ja tehokkuuteen. Tämä kauppa hyödyttää molempia osapuolia sekä asiakkaitamme, ja odotan yhteistä tulevaisuuttamme.” sanoo Fidelixin toimitusjohtaja Tero Kosunen.

Uskomme vahvasti, että tästä kaupasta on hyötyä myös teille asiakkaillemme. Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin.

LISÄTIETOA:

Tero Kosunen
Toimitusjohtaja
puh. 050 444 1200
[email protected]

Q&A


Alatteko työskennellä yhdessä heti?

EI. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka kestää noin 6 viikkoa. Ennen kuin kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan, osapuolten välillä ei ole vuorovaikutusta.

Jatkossa Fidelix toimii Fidelixin toimitusjohtajan Tero Kosusen johtamana itsenäisenä liiketoiminta-alueena osana Assemblin konsernia. Nykyiset työtehtävät ja osastot ja organisaatiorakenne säilyvät ennallaan.

Muuttaako Fidelix, Larmia ja/tai EcoGuard tuotemerkin Assembliniksi?

Fidelix toimii itsenäisenä liiketoiminta-alueena Assemblinissa. Tuotemerkit pidetään ennallaan ja yritykset toimivat normaalisti samojen asiakkaiden kanssa kuin nykyään.

Toimiiko Assemblin tästä lähtien vain Fidelix Groupin tuotteiden kanssa?

Ei, Assemblin jatkaa samalla tavalla kuin nykyään, mikä sisältää merkki­riippumatto­muuden rakennus­automaatio­järjestelmissä. Liiketoiminnot pidetään ennallaan ja yritykset toimivat normaalisti samojen asiakkaiden kanssa kuin nykyään. Silloin kun siitä on hyötyä asiakkaillemme, käytämme toistemme osaamista ja ratkaisuja, mutta toiminnan pitäminen erillään on avain tulevaan menestykseen.

Miten tämä vaikuttaa asiakkaisiinne ja kumppaneihinne?

Uskomme vahvasti, että tästä kaupasta on hyötyä molemmille osapuolille ja myös teille asiakkaillemme. Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin. Silloin kun siitä on hyötyä asiakkaillemme, käytämme toistemme osaamista ja ratkaisuja, mutta toiminnan pitäminen erillään on avain myös tulevaan menestykseen.

Miksi Asseblin osti Fidelixin?

Yhteisenä tavoitteenamme on jatkaa sitä, mihin me molemmat pyrimme: tarjota parhaat ratkaisut ja löytää uusia, tehokkaita ja turvallisia tapoja luoda älykkäitä ja kestäviä teknisiä ratkaisuja rakennuksiin. Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuudessa Pohjoismaiden suurin ja vahvin automaatio-osaamisen keskittymä.

Assemblin faktoja

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan. Onnistumisen mahdollistavat tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva taustaorganisaatio. Liikevaihto on noin 10 miljardia SEK ja 5800 työntekijää yli sadalla paikkakunnalla Pohjoismaissa. Lue lisää assemblin.com