BACnet on tietoliikenneprotokolla, joka on kehitetty vastaamaan erityisesti talotekniikan tarpeisiin. BACnetin yksi perusajatus on, että se ei ole riippuvainen mistään tietystä laite- tai ohjelmistoalustasta. Protokolla on yhteensopiva Fidelixin nykyisiin ala-asemiin sekä tulossa olevaan FX-3000-ala-asemaan.

Monet eri toimittajien järjestelmät toimivat rinnakkain, esim. talotekniikka, valaistus, paloilmoitus, video- ja kulunvalvonta ja työajanseuranta. Voidaan sanoa, että BACnet toimii yhteisenä ”kielenä” laitevalmistajien, laitteiden ja järjestelmien sekä valvomoiden välillä.

Viime vuoden loppuun mennessä 328 valmistajaa oli rekisteröinyt BACnet Vendor ID:n. Jokaisella laitteella tulee olla luettava valmistajatunnus. BACnet-laite on tulevaisuuden ratkaisujen kanssa yhteensopiva. Tämä on yksi lisäsyy, miksi BACnet on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava protokolla. BACnettia käytetään erityisesti Euroopan maissa sekä Ruotsissa ja Norjassa.