Käyttäjän ja tilan saumatonta vuorovaikutusta

Toimistorakennuksen älykäs ohjausratkaisu

Fidelix EasyOffice on älykkääseen rakennusautomaatioon perustuva toimitilaratkaisu, joka integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin. EasyOffice tuo toimistotilojen olosuhteisiin hallintaan helppokäyttöisen käyttöliittymän, parantaa viihtyvyyttä ja auttaa optimoimaan resurssien­kulutusta.

Toimistotilojen sisäolosuhteet vaativat huolellista tasapainoilua työhyvinvoinnin, teknisten vaatimusten sekä käyttäjien henkilökohtaisten toiveiden välillä. Tilojen käyttäjillä saattaa olla toisistaan hyvinkin poikkeavia mieltymyksiä ja tarpeita valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon suhteen. Tilojen käyttöaste saattaa myös päivän aikana vaihdella tunnista toiseen.

Olosuhteiden tulisi aina pystyä vastaamaan kulloisenkiin tarpeeseen, kuitenkin niin että resursseja ei hukata turhaan. Tähän tarpeeseen vastaa Fidelix EasyOffice – koko toimistorakennuksen automatiikan älykäs ohjausratkaisu, joka yhdistää käyttäjälähtöisen tilojen olosuhdehallinnan resursseja optimoivaan ennakoivaan automatiikkaan.

Näin teet tilakohtaisesta olosuhteiden hallinnasta helppoa

Tutkittu fakta:

Hyvät sisäolosuhteet parantavat työvoiman tuottavuutta

Henkilökohtainen lämmönsäätö
+ 3%
Ilmanvaihto, riittävä raitisilmamäärä ja ilmanlaatu
+8–11 %
Säädettävä valaistus ja valon laatu
+10–20 %
Toimitilamarkkinassa tilan viihtyvyys ja toimivuus tärkeä kilpailutekijä!

Nostaa käyttäjän ja tilan vuorovaikutuksen uudelle tasolle

Älykkääseen rakennusautomaatiosäätimeen perustuva huone-/tilakohtainen ratkaisu, joka integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin.

Helppokäyttöinen

Web-käyttöliittymä käyttäjäkohtaiseen tilojen olosuhdehallintaan

Automaattisesti fiksu

EasyOffice pystyy ennustamaan tilaolosuhteita ja säätämään olosuhteita olemassa olevan käyttöastedatan perusteella

Lähes rajattomasti laajennettava

Avoimet REST-rajapinnat muihin Smart Building -järjestelmiin

EasyOffice käytännössä:

esimerkki rajapintojen integraation mahdolli­suuksista

Tekninen toimintakuvaus

Kiinnostuitko?

Varaa aika asiantuntijamme kanssa etäpalaveriin.