Fidelix
Underhåll

Tänk in i framtiden och minimera fastighetsteknikens risker.

Låt Fidelix Underhåll oroa sig i ditt ställe.

Fidelix har utvecklat och tillverkat utrustning och system för fastighetsteknik i Finland sedan 2002. Genom åren har vi lärt oss mycket om fastighetsteknik och hur den beter sig under finska förhållanden. Den kunskapen utnyttjar vi i Fidelix Underhåll.

wtfdivi014-url36

Alla kritiska funktioner och larm i hustekniken testas och funktionerna verifieras

wtfdivi014-url36

Våra experter ger vid behov förbättrings- och utvecklingsförslag samt ger hjälp vid uppgörandet av långsiktsplaneringen av fastighetens livscykel

wtfdivi014-url36

Service av Fidelix-systemet på stället

wtfdivi014-url36

Bättre svarstid för kontraktskunder

”Genom ett fastighetsunderhållsavtal med Fidelix undviker du att slösa otrevlig och kostsam tid på din fastighet. Du kan ocks? förbereda dig bättre för framtiden och vara säker på att hålla dig inom driftsbudgeten.”

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan tillsammans med grundläggande information om fastigheten. Du kommer kontaktas av vår expert.