Vi er et finsk selskap som opplever stor fremgang som leverandør av systemer for bygningsautomasjon og har et sterkt regionalt tjenestenettverk.

Fidelix Ltd ble grunnlagt i 2002 med mål om å utvikle og utføre kontraktsoppdrag på intelligente og pålitelige systemer for bygningsautomasjon og -sikkerhet. I årenes løp har de avanserte innovasjonene våre hjulpet oss med å bli ett av de største selskapene innen sektoren i Finland.

Fidelix Ltds hovedkontorer, produktutviklings- og produksjonsenheter ligger i Vantaa. Vi har 11 regionale kontorer og omtrent 40 forhandlere i Finland. Fidelix har et datterselskap i Sverige.

I tillegg til Sverige, eksporterer Fidelix produktene sine til land som Norge, India, Storbritannia, de baltiske landene, Sør-Korea, Midtøsten og Russland.

Fidelix har for tiden nesten 300 ansatte i sitt hovedmarked. I 2019 har vi en omsetningen på 40 millioner euro.

Vi bidrar til bedre bygninger

Fidelix-kunder inkluderer kommuner, byer, byggefirmaer, huseiere, eiendomsforvaltere, bygningsteknologientreprenører, skapere av elektrisk design, forhandlere og, naturligvis, alle vi sluttbrukere som drar nytte av god luftkvalitet, optimale temperaturer og akkurat passe belysning hjemme og på arbeidsplassen.

Fidelix

Fidelix Ltd

  • er en pålitelig og kostnadseffektiv partner for huseiere
  • tilbyr prisgunstige løsninger av høy kvalitet til utbyggere
  • garanterer de beste tekniske funksjonene til designere av bygningsteknologi
  • tilbyr opplæring og støtte til forhandlere
  • skaper behagelige bo- og arbeidsforhold for sluttbrukerne, og
  • tilbyr rask service til vedlikeholdsselskaper.

Produktutvikling

Designet i Finland, verdsatt i hele verden

Den pålitelige og kostnadseffektive systemløsningen fra Fidelix demonstrerer den avanserte finske produktutviklingen og prosjektekspertisen. Ekspertisen vår og den finske fagkunnskapen er fleksibel og profesjonell.

Produktutvikling

Produktutviklingsenheten vår jobber i Vantaa, og garanterer skreddersydde og kunderettede løsninger – med kort ventetid ved behov. Vi analyserer aktivt markedet og utvikler løsninger for å dekke aktuelle behov. Vi har høy ekspertise innen teknologi for bygningsautomasjon.

Produktutvikling

Fagkunnskapen vår er også verdsatt internasjonalt. Vi eksporterer produktene våre til flere titalls land og vårt kortsiktige mål er å bli ledende på markedet i de nordiske landene.

Produksjon

Produsert i Finland

Den finske fagkunnskapen fremheves i våre håndlagde systemer. Produksjonen finner sted i Vantaa, og vi garanterer høy kvalitet og kan tilby rask produksjon av skreddersydde varer.

Produksjon

Produksjonen i vårt hjemland muliggjør dessuten nært samarbeid mellom design- og produksjonsenhetene. Dette gir store fordeler for produktutviklingen.

Produksjon

Produksjon for hånd betyr ikke at vi fikling. Fra de dyktige hendene til vårt produksjonspersonell har et imponerende antall komponenter funnet en plass i Fidelix-produkter: Til dags dato har vi brukt 40 000 kretskort, 40 000 mikroprosessorer, 120 000 releer, 200 000 mikrochiper og 600 000 I/O-punkter. Og vi fortsetter å vokse kontinuerlig!

Kontraktsoppdrag

Automasjon av bygninger basert på erfaring fra mange tusen prosjekter

Fidelix har en lang historie med oppdrag for automasjon av bygninger. I Finland har vi levert teknologien vår til mer enn 10 000 prosjekter. Systemene våre finnes i alt fra boliger og kontorbygg, til sykehus, skoler, hoteller, lagre, sykehjem, parkeringsfasiliteter og kjøpesentre. Vi kan dekke behov på alle skalaer, både for nybygg og renoveringer.

Kontraktsoppdrag

Det er viktig for oss å skape langsiktig kundeverdi: Vi ønsker å ta vår del av jobben med å legge til rette for lønnsom og effektiv virksomhet for kundene våre med våre kunderettede løsninger. Prosjektekspertise er én av våre viktigste egenskaper. Vi er tilgjengelige for kunden gjennom hele prosjektet og bærer ansvaret for kundetilfredshet under hele livssyklusen til eiendommen.

Vedlikehold

Ekspertvedlikehold av systemer for bygningsautomasjon og -sikkerhet.

Med hensyn til boligens funksjoner er det er viktig at driftsforholdene til boligens systemer er sikret gjennom boligens fullstendige livssyklus. Vedlikehold utført av eksperter forebygger problemer og minimerer funksjonsstopp under service.

Vedlikehold

Fordi vi har utviklet og produsert systemer for bygningsautomasjon siden 2002, kjenner vi systemene og bygningsteknologien ut og inn.

Vedlikehold

Fordi vi har utviklet og produsert systemer for bygningsautomasjon siden 2002, kjenner vi systemene og bygningsteknologien ut og inn.

Interessert i smart automasjon av bygninger?

Ta kontakt med nærmeste regionale Fidelix-kontor.

Vi tilbyr service i hele Finland fra våre 11 regionale kontorer.

Headquarters

Vi tror på åpenhet og bærekraftige løsninger.

Våre omfattende og formålsbygde løsninger garanterer effektivt vedlikehold og overvåkning av byggets teknologi. Ekspertene våre tilbyr fleksible støttetjenester og raskt vedlikehold. Det som gjør produktene våre overlegne er åpenheten og skaleringsmulighetene.

Vi skaper fremtidige jobber ved å bygge bærekraftige løsninger. Målet vårt er lønnsom vekst, og vi jobber for å oppnå dette ved å implementere følgende strategier: konkurranseevne, innovasjon, ekspertise og effektivitet.

Vi mener at hovedmålet er å skape langsiktig kundeverdi: Vi har som mål å tilby omfattende, kunderettede løsninger fra begynnelsen til slutten av livssyklusen til en eiendom.

Dette hjelper kundene våre med å drive lønnsomme og effektive virksomheter.

Vi jobber for å skape en bedre fremtid. For alle.

Vi ønsker å være gründere og oppmuntrer til innovasjon. Entreprenørskap og effektivitet fremheves i vårt arbeid. Vi fokuserer på nye forretningsområder, nye produkter, støttetjenester, nye tjenester med merverdi, og å gjøre salgskanalene våre mer effektive.

Vi ønsker å være best på bærekraftig utvikling, basert på våre energisparende tjenester. Vi skaper fremtidige jobber ved å bygge en mer bærekraftig fremtid.

Vi tar oss av jobber fra start til slutt, og hjelper deg alltid ut av en knipe. Vi støtter deg gjennom hele livssyklusen til eiendommen din. Ekspertisen vår og den finske fagkunnskapen er fleksibel og profesjonell. Du kan utfordre oss – vårt mål er å alltid tilby kunden det best mulige forholdet mellom kvalitet og pris.