Sähkön kysyntäjousto – edistä uusiutuvaan energiaan siirtymistä ja hanki säätösähköllä riskittömiä lisätuloja

Uusiutuvien energiamuotojen kasvu on lisännyt sähköverkon säätötarvetta. Fidelixin kysyntäjoustopalvelu on tarkoitettu kiinteistöille, joissa on riittävän paljon ei-kriittistä sähkön kulutusta, jota voi tarvittaessa säätää ylös tai alaspäin. Sopivia kohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, jäähallit ja kylmävarastot.

Miksi ja miten kysyntäjoustoa tehdään?

Uusiutuvan energian osuuden kasvaminen sähkön tuotannossa on kasvattanut sähköverkon hetkittäistä säätötarvetta. Sääriippuvuus tekee esimeriksi tuuli- ja aurinkovoiman luonteeltaan hyvin epätasaiseksi verrattuna esimerkiksi ydinvoimaan, jonka tuotanto on hyvin tasaista ja ennustettavaa.

Kuitenkin sähköverkossa sähkön tuotannon ja kulutuksen täytyy olla koko ajan tasapainossa, eli sähköä täytyy kuluttaa aika tarkkaan saman verran kuin sitä kullakin hetkellä tuotetaan. Teknisin termein, verkon taajuuden täytyy pysyä joka hetki riittävän lähellä verkon normaalia 50 hertsin taajuutta.

Kysyntäjoustossa on kyse tästä tuotannon ja kulutuksen välisestä tasapainotuksesta. Jos sähkön tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, taajuus nousee, jolloin kulutusta täytyy lisätä. Jos sähköä tuotetaan vähemmän kuin kulutetaan, taajuus laskee, jolloin kulutusta täytyy vähentää.

Kun osallistut kysyntäjoustoon

=

Mahdollistat uusiutuvan energian lisäämistä sähkön tuotannossa

=
Tuet energia­järjestelmän kehittymistä päästövapaaksi
=

Olet mukana parantamassa sähköverkon toimintavarmuutta

=
Saat riskitöntä, varmaa tuottoa vaivattomasti

CASE
Pakkasvarasto


Kulutus / pvä
25 MWh
Arvioitu joustopotentiaali
0,5 MW
Saatavuus
85 % = 7446 tuntia
Reservin markkinahinta (2018)
52 200 €/v
Investointi
20 000 €

Esimerkkilaskelma:

Normaalisti pakkasvarasto kuluttaa 25 MWh päivässä ja joustopotentiaaliksi on selvitetty 0,5 MW. Joustopotentiaali tarkoittaa, että hetkellisesti voidaan vähentää tai lisätä kohteen sähkötehoa 0,5 MW. Keskimääräinen joustotarve on muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.

Reservin markkinahinta määräytyy markkinoiden mukaisesti tunti- tai vuosikohtaisesti. Reservikorvaus on korvaus, jonka Fingrid Oyj maksaa reservin myyjälle. 500 kW suuruisen reservin myyjälle maksetaan vuodessa n. 50 000 € korvaus. Investoinnin suuruus riippuu tarvittavista muutoksista automaatiolaitteistoon. Yleensä lisätään sähkömittarointia ja tehdään ohjelmistotason muutoksia automaatioon. Takaisinmaksuaika voi parhaimmillaan olla jopa alle vuoden.

Näin kysyntäjoustopalvelu toimii

Jokaisessa kiinteistössä kartoitetaan, paljonko kohteessa on oman toiminnan kannalta ei-kriittistä tehoa, josta voi tarvittaessa hetkittäin joustaa. Tyypillisimmät joustokuormat ovat valaistus ja ilmanvaihto.

Etukäteen kartoitetaan myös ajankohdat, milloin kussakin kohteessa sopii joustaa ja mihin suuntaan. Esimerkiksi kauppakeskuksissa ilmanvaihtokoneet käyvät isolla teholla päivittäin noin klo 7 – 20 välillä. Tänä aikana ne voivat laskea tehoja tarvittaessa. Yöaikaan puolestaan ne voivat tarvittaessa helposti lisätä kulutustaan. Oleellista on, että joustot eivät saa häiritä kiinteistön normaalikäyttöä.

Kiinteistön automaatiolaitteistolle tehdään ohjelmointimuutoksia, joilla laitteisto kytketään järjestelmään, jonka kautta Fidelix pystyy toteuttamaan joustot kiinteistöissäkiinteistön normaalikäyttöä.

Samalla kiinteistö liitetään Fidelixin pilvipalvelussa olevaan kysyntäjoustoon osallistuvaan kiinteistökantaan, osaksi kantaverkon taajuuden vakautusreserviä. Fingrid Oyj maksaa sopimuskumppaneilleen korvausta osallistumisesta käyttöreservin ylläpitoon.
Fidelix käy päivittäin hallinnoimiensa kiinteistöjen säätökapasiteetista kauppaa kantaverkkoyhtiö Fingridin säätösähkömarkkinoilla. Kaupat tehdään aina seuraavan päivän tunneista.
Kun kaupat syntyvät, Fidelix huolehtii joustojen toteutumisesta eli säätää kiinteistön sähkönkulutusta tarpeen mukaan, sovituissa raameissa. Säädöt tapahtuvat Fidelixin energia-asiantuntijan valvonnassa.
Kuukausittain Fidelix tulouttaa Fingridin maksamat säätökorvaukset asiakkaalle, reservikorvauksen lisäksi. Asiakkaalle kysyntäjoustoon osallistuminen tuo riskitöntä, varmaa tuottoa.
Kartoitus
Jokaisessa kiinteistössä kartoitetaan, paljonko kohteessa on oman toiminnan kannalta ei-kriittistä tehoa, josta voi tarvittaessa hetkittäin joustaa. Tyypillisimmät joustokuormat ovat valaistus ja ilmanvaihto.

Etukäteen kartoitetaan myös ajankohdat, milloin kussakin kohteessa sopii joustaa ja mihin suuntaan. Esimerkiksi kauppakeskuksissa ilmanvaihtokoneet käyvät isolla teholla päivittäin noin klo 7 – 20 välillä. Tänä aikana ne voivat laskea tehoja tarvittaessa. Yöaikaan puolestaan ne voivat tarvittaessa helposti lisätä kulutustaan. Oleellista on, että joustot eivät saa häiritä kiinteistön normaalikäyttöä.
Ohjelmointi
Kiinteistön automaatiolaitteistolle tehdään ohjelmointimuutoksia, joilla laitteisto kytketään järjestelmään, jonka kautta Fidelix pystyy toteuttamaan joustot kiinteistöissäkiinteistön normaalikäyttöä.
Liittyminen vakausreserviin
Samalla kiinteistö liitetään Fidelixin pilvipalvelussa olevaan kysyntäjoustoon osallistuvaan kiinteistökantaan, osaksi kantaverkon taajuuden vakautusreserviä. Fingrid Oyj maksaa sopimuskumppaneilleen korvausta osallistumisesta käyttöreservin ylläpitoon.
Kaupankäynti
Fidelix käy päivittäin hallinnoimiensa kiinteistöjen säätökapasiteetista kauppaa kantaverkkoyhtiö Fingridin säätösähkömarkkinoilla. Kaupat tehdään aina seuraavan päivän tunneista.
Joustojen toteutus
Kun kaupat syntyvät, Fidelix huolehtii joustojen toteutumisesta eli säätää kiinteistön sähkönkulutusta tarpeen mukaan, sovituissa raameissa. Säädöt tapahtuvat Fidelixin energia-asiantuntijan valvonnassa.
Tuottoa joka kuukausi
Kuukausittain Fidelix tulouttaa Fingridin maksamat säätökorvaukset asiakkaalle, reservikorvauksen lisäksi. Asiakkaalle kysyntäjoustoon osallistuminen tuo riskitöntä, varmaa tuottoa.

Kohteita ovat esimerkiksi:

Jäähallit ja tekojääradat

Pakastevarastot ja
-terminaalit

Muut jäähdytys­laitteistot ja lämmitys­laitteistot

Tehtaat ja konepajat

Kauppakeskukset

Ajankohtaista

Lue referenssi Kuortaneen urheiluopistosta, jossa toteutus tehtiin Fidelixin laitteilla ja Kapacity.io:n ohjelmistolla

Kuortaneen urheiluopisto pilotoi älykästä kysyntäjoustoa – tavoitteena säästöt ja hiilineutraalius

Fidelix Kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjousto

Tämän näppärän laskurin avulla selvität, kuinka hyvin sähkönkysyntäjoustopalvelumme sopii sinun kiinteistösi sähkönkulutukseen ja -tarpeeseen. Voit tehdä laskelman joko kuormitustilanteen sähköntehon tai vuosittaisen sähkönkulutuksen mukaan. Huomioi, että laskurin antamat summat ovat arvioita.

sahkonkulutus_vuosi Sähkön
vuosikulutus
sahkoteho_kuormitus Sähkönteho
kuormitustilanteessa
sahkonkulutus_vuosi Sähkön
vuosikulutus
sahkoteho_kuormitus Sähkönteho
kuormitustilanteessa
Tilaa erittely

Reservin saatavuus

- tuntia

Jousto-
kapasiteetti

- kW

Reservikorvaus

-

Takaisin-
maksuaika

- kk

Kiinnostaako kysyntäjousto? Ota yhteyttä!

Kysyntäjoustoon soveltuvat kohteet, joiden sähkönkulutus on kohtuullisen suurta ja joissa on mahdollisuus eri vuorokaudenaikoina joustaa sähkön kulutuksessa ylös- ja / tai alaspäin. Tyypillisiä kysyntäjoustoon soveltuvia kiinteistökohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, jäähallit ja kylmävarastot.