Älykästä sosiaalitekniikkaa.
Helposti.

Tilat ja tarpeet vaihtelevat. OivaCare on aina sopiva.

OivaCare on palvelukoteihin ja asumispalveluyksiköihin suunniteltu kokonaisvaltainen hyvinvointiteknologiajärjestelmäratkaisu.

OivaCare lisää asumismukavuutta ja parantaa sekä hoitajien että asukkaiden turvallisuutta yhdistämällä useat erilliset järjestelmät yhden helppokäyttöisen ratkaisun alle.

Tutkimalla ja analysoimalla hoivatyön eri osa-alueita olemme tunnistaneet tärkeimmät käytännön tarpeet ja kehittäneet älykästä sosiaalitekniikkaa vastaamaan juuri näihin tarpeisiin. Helppokäyttöisyyden lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota kustannuksiin. OivaCare onkin selvästi nykyisiä järjestelmiä edullisempi tapa hyödyntää uusinta teknologiaa hoivatyössä.