CASE

Espoon sairaala

Vuonna 2017 Jorvin sairaalan viereen valmistuneessa Espoon uudessa sairaalassa talotekniikka valjastettiin palvelemaan sairaalakäytön erityisvaatimuksia. Kokonaispinta-alaltaan n. 70 000 kerrosneliömetrin rakennuksessa pääpaino on potilasviihtyvyydessä ja -turvallisuudessa.

Espoon Sairaalan vaativassa projektissa ohjattavia ja yhdistettäviä laitteita sekä järjestelmiä oli huomattava määrä. RAU-järjestelmien yhdistäminen tietoliikenneväylien kautta muihin järjestelmiin edellytti vahvaa asiantuntijuutta ja saumatonta yhteistyötä eri osapuolten kesken.

ESPOON SAIRAALA

  • 4–5 maanpäällistä ja 3 maanalaista kerrosta
  • kokonaiskerrosala n. 70 000 m2
  • valmistui kesällä 2016, käyttöönotto vuonna 2017