Mittaa, ohjaa ja optimoi – ylivoimaisesti helppokäyttöisin IoT-ratkaisu

Täydelliseen laitehallintaan.
Mistä tahansa, milloin tahansa.

Smart IoT on Fidelixin kehittämä kustannustehokas IoT-järjestelmä helppokäyttöiseen tietoverkon kautta tapahtuvaan laitehallintaan.

Fidelix Smart IoT:n avulla laitteet kytkeytyvät automaattisesti Fidelixin pilvialustaan. Ratkaisulla voidaan ohjata käytännössä mitä tahansa väyläliitäntäisiä laitteita.

Kehitystyön painopisteenä on ollut asennuksen ja käytön helppous. Smart IoT mahdollistaa laajankin laitekannan reaaliaikaisen seurannan, ohjaamisen ja jatkuvan optimoinnin, helposti yhdestä keskitetystä valvomosta. Lisäksi järjestelmän perustamiskustannus on kilpailijoihin verrattuna huomattavan edullinen.

IoT eli Internet of Things tarkoittaa verkkoon liitettyjä, ympäristönsä kanssa kommunikoivia ja havainnoivia koneita ja laitteita, joita voidaan ohjata internetin välityksellä.

Fidelix Smart IoT-järjestelmän kautta on mahdollista tarjota myös erilaisia dynaamisia käyttöliittymiä eri sidosryhmille. Esimerkiksi kiinteistökäytössä asukkaille, huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle voidaan tarjota heille tarpeellisia vuorovaikutus- ja seurantamahdollisuuksia rakennusautomaatioon.

Fidelix Smart IoT
IoT-järjestelmä tekee etähallinnasta helpompaa kuin koskaan

wtfdivi014-url36

Skaalautuva alusta sopii yhtä lailla yksittäisiin kohteisiin kuin suurien kokonaisuuksien hallintaan

wtfdivi014-url36

Useiden kohteiden hallinta ja vertailu helppoa keskitetyn valvomon kautta

wtfdivi014-url36

Valvomo-ohjelmisto tarjotaan palveluna (SaaS), jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia ylläpidosta

wtfdivi014-url36

Tietoturvallinen yhteys GeniLink-moduulin kautta (ethernet tai 3G/4G)

wtfdivi014-url36

Yhteyden muodostaminen asennusvaiheessa helppoa ja nopeaa moduulin QR-koodin avulla: koodin lukemisen jälkeen väyläliitäntäinen laite on liitetty EasyGate-pilveen

wtfdivi014-url36

Selainpohjainen käyttöliittymä: hallinta mahdollista kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla

wtfdivi014-url36

Rakennusautomaatiosta ja sen
osajärjestelmistä saatua tietoa voidaan yhdistellä ja käyttää hyödyksi
mm. energiankulutuksen optimoinnissa

Ylivoimaista helppokäyttöisyyttä

ASENNA
SKANNAA
HALLINNOI