5 fakta om
Fidelix fastighetsautomation

1

Fidelix är utformad på användarens villkor.

Vårt lättanvända och ändamålsenliga system låter användaren få största möjliga nytta av systemet. Datasäker fjärrdrift genom vanliga webbläsare eliminerar behovet av investeringar i särskild utrustning eller programvara. Data kan vidarebefordras till flera aktörer efter behov – och alltid vid exakt rätt tidpunkt.

Anpassade gränssnitt kan göras för att passa varje kunds behov. Det lättanvända användargränssnittet garanterar hög tillgänglighet i alla driftsituationer.

Våra alternativ för fjärrdrift garanterar flexibel systemstyrning och tillgång till uppdaterad information. Fjärranslutningen kan användas från dator eller smartphone var och när som helst. Den underlättar också underhållsarbetet och sänker underhållskostnaderna.

2

Fidelix är heltäckande energieffektivt.

Vår ingående förståelse för kundernas behov inspirerar oss att utveckla ett öppet och universellt kompatibelt system. Våra smarta lösningar och servicekoncept baseras på en lättstyrd helhet, tydligt gränssnitt och standardiserad teknik.

Våra heltäckande och ändamålsenliga lösningar garanterar effektivt underhåll och uppföljning av husteknik. Automationssystemet styr värme, kyla, ventilation och belysning efter behov och driftförhållanden. Systemet rapporterar om utnyttjandegrad och förbrukning på ett noggrant, flexibelt och överskådligt sätt. På så sätt kan eventuella problem och brister upptäckas i tid.

Ett välfungerande och noggrant avstämt fastighetsautomationssystem kan avsevärt förbättra byggnaders energieffektivitet – utan att kompromissa med inomhusklimatet. Ett fungerande fastighetsautomationssystem fungerar diskret. Med hjälp av insamlad data reglerar systemet husteknikens funktioner till en optimal nivå, tack vare vilka betydliga besparingar kan uppnås.

3

Fidelix bildar en lätthanterad helhet.

Vi har genomfört över 10 000 projekt, både saneringsobjekt och nya byggnader, där varje objekt har skräddarsytts individuellt. Våra system finns bland annat i bostads-och kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, hotell, lager, vårdhem, parkeringsanläggningar och köpcentra.

Utvecklingsarbetet för sömlös integration av produkter från olika tillverkare har i många år nu varit en av de viktigaste prioriteringarna för vår produktutveckling. Detta arbete har också burit frukt: vårt sortiment inkluderar färdiga gränssnittsmodeller för hundratals olika tillverkares produkter, vars tillförlitlighet har testats i fältförhållanden.

Våra fastighetsautomationssystem monterar sensorer, mätare, ställdon, regulatorer och säkerhetssystem för husteknik till en lätthanterlig helhet. Fidelix-systemet bygger på öppna standarder så att man på ett effektivt sätt kan kombinera de flesta andra system och utrustningar till en enda helhet.

4

Fidelix är en flexibel och skalbar lösning.

Tack vare sin skalbarhet fungerar Fidelix lösningar flexibelt från små byggnader till stora styrsystem. Systemet kan användas för både saneringsobjekt och för nya byggnader. Fidelix fastighetsautomationssystem är mycket tillförlitligt. Vi garanterar en lång livscykel för byggnader av olika typer och storlekar.

Fidelix kunder inkluderar kommuner, städer, byggföretag, fastighetsägare, fastighetsskötare, upphandlare av fastighetsteknik, eltekniker, återförsäljare – och alla vi slutanvändare som behöver god luftkvalitet, optimala temperaturer och rätt slags belysning hemma och på arbetsplatsen.

5

Fidelix tar hand om sina kunder genom hela byggnadens livslängd.

Vi är nordiska experter med våra rötter i Finland. Våra experter erbjuder heltäckande stöd-, service- och underhållstjänster. Med vår kompetens tar vi projekten i mål. Vår produktutveckling garanterar att systemen utvecklas och skräddarsys efter behov. Vi är nära kunden och därför flexibla.

Vårt pålitliga nätverk av återförsäljare och regionala kontor hjälper kunderna över hela Finland. För att fastigheten ska fungera väl är det viktigt att säkerställa att systemen fungerar under hela byggnadens livscykel. Kompetent kundsupport hjälper dig vid behov att på plats eller på distans ta ditt system i bruk.

Vår support ansvarar vid behov för systemunderhållet. Vi övervakar regelbundet systemets läge, ser till funktionaliteten och gör förbättringsförslag baserat på uppföljningsdata och instruerar i användningen av systemet.

Också våra utbildningar har varit populära. När systemet ska tas i bruk får kunderna grundläggande utbildning för att orientera sig i användningen av systemet. Vi arrangerar utbildningar på Fidelix Academy året runt.