Öka fastighetens värde och optimera driftskostnaderna

Intelligent lösning för energisparande och hög kvalitet på inomhusklimatet.

Fidelix EcoSmart ger ökad bekvämlighet i boende och användning, effektivare tekniskt underhåll och optimerad energiåtgång – och betalar tillbaka sig anmärkningsvärt fort.

I Finland hör uppvärmningskostnaderna till de högsta fasta kostnaderna för fastigheter. Problem med uppvärmningen leder till kraftigt varierande inomhustemperaturer i fastigheten. Enligt forskning från Motiva uppvisar upp till 75% av alla bostadsbyggnader den typen av onödig energiåtgång.

Genom att rätta till obalanser i fastighetens uppvärmning och undvika övervärmning gör det lätt att uppnå t.o.m. 20% lägre energikostnader.

En EcoSmart-byggnad kontrollerar sig själv och justerar fastighetstekniken automatiskt enligt hur förhållandena förändras.

Med Fidelix EcoSmarts artificiella intelligens justeras fastighetstekniken till optimala nivåer hela tiden. Detta leder till direkta kostnadsbesparingar och kraftigt höjd bekvämlighet för de som lever och verkar i byggnaden. Fidelix EcoSmart är därför ett förnuftigt val för fastighetsägaren.

Systemets artificiella intelligens garanterar korrekt justering och optimering av fastighetens teknik

Väderprognosdata i realtid hjälper till att förutse förändringar i förhållandena

Utnyttjar byggnadens massa som värmeackumulator

Maximerar nyttan med ventilationsåtervinning

Utnyttjar elapparater som värmekällor

Beaktar de verkliga inomhusförhållandena (temperatur och koncentrationer)

Övervakar hustekniken och rapporterar automatiskt om servicebehov

EcoSmart är en intelligent reglerlösning som höjer bruks- och boendetrivseln.

EcoSmart-systemets funktion baseras på insamlad data från fastigheten och resulterande matematiska beräkningar som sker enligt en programmerbar modell. Det intelligenta systemet förutser variationer i vädret och lär sig hur fastigheten reagerar och anpassas när kylning, uppvärmning och ventilering justeras. På så sätt garanteras invånarna alltid optimala inomhusförhållanden.

EcoSmarts automatik gör den tekniska servicen bekymmersfri

En EcoSmart-byggnad kontrollerar sig själv och justerar fastighetstekniken automatiskt enligt hur förhållandena förändras. Ingen manuell justering eller programmering krävs därför längre. Du för även meddelande om felsituationer omedelbart.

-20%

EcoSmart ger betydande sparpotential på fastighetens uppvärmningskostander.

EcoSmart bidrar till att skära ner fastighetens uppvärmningskostnader med upp till en femtedel.

Med EcoSmart sparar du i snitt omedelbart upp till 10 till 20 procent av energikostnaderna för uppvärmning. Systemets artificiella intelligens använder en matematisk modell där data från fastighetsnätverket kombineras med väderprognoser i realtid. Enligt dessa beräkningar justeras fastighetens kylning, uppvärmning och ventilation för kommande väderförhållanden.

EcoSmart är en säker investering, som återbetalar sej.

De besparingar på 20% som EcoSmart realistiskt när gör att systemet kan betala tillbaka sig självt redan två eller tre månader efter installering. Bifogad provberäkning visar besparingar med EcoSmart i en fastighet med uppvärmningsvolym 9500 m3.

Hur gör jag om min fastighet till en intelligent EcoSmart-fastighet?

Befintliga fastigheter

Om fastigheten redan ingår i Fidelix-systemet räcker det med att installera programvaran. Annars börjar du med att göra en inspektion av byggnadens fastighetsteknik. Vägen till intelligenta energibesparingar börjar i båda fallen med ett gratis inspektionsbesök från vår expert. Vid inspektionen bekantar sig vår expert med platsen, beräknar fastighetens besparingspotential och föreslår nödvändiga åtgärder.

Nybygge

Vid nybygge rekommenderar vi att EcoSmart integreras i byggnaden redan i planeringsfasen. Våra experter samråder med arkitekterna om den effektivaste implementeringsmetoden. Kontakta oss så tidigt som möjligt för bästa möjliga slutresultat.

Fidelix EcoSmart

EcoSmart hjälper till att hålla sparmålen inom livscykelbyggande

Med stöd av förutseende, smarta system kan byggnadsentreprenörer förbinda sig till att ansvara för fastigheter i årtionden.

Låt vår EcoSmart-expert komma på inspektion, helt gratis.

Vid besöket gör experten detaljerade besparingsberäkningar för fastigheten och en implementeringsplan för EcoSmart-systemet. Besöket är helt gratis och innebär inget åtagande.