Fidelix
Fastighetsautomation

Mot en kraftfullare styrning av fastighetsteknik.

Ett kraftfullt och skalbart verktyg för total kontroll över fastighetens teknik.

Fidelix pålitliga och trofasta system för fastighetsautomation garanterar lång livstid för byggnader av alla slag och storlekar. Vårt servicekoncept bygger på ett enda system som sedan flexibelt optimeras.
Systemet baserar sig på öppna gränssnitt och utgör en lätthanterlig, kompatibel och energieffektiv lösning för fastighetsteknik. Fidelix pålitliga och kostnadseffektiva systemlösning demonstrerar den höga nivån på finsk produktutveckling och praktisk projektkunskap.

Tillgänglighet

Styr och optimera var som helst, när som helst

Vårt lättanvända och resultatorienterade system låter användaren få största möjliga nytta av systemet. Fjärrdrift genom vanliga webbläsare eliminerar behovet av investeringar i särskild utrustning eller programvara. Data kan vidarebefordras till flera aktörer enligt behov – vid exakt rätt tid i varje enskilt fall.

Våra användargränssnitt kan skräddarsys för alla kunders olika behov. Det lättanvända användargränssnittet garanterar hög tillgänglighet i alla driftsituationer.

Våra alternativ för fjärranvändning garanterar flexibel systemstyrning och uppdaterad information. Fjärranslutningen kan göras från dator eller smart telefon när som helst och var som helst. Den underlättar även underhållsarbetet och sänker underhållskostnaderna.

Effektivitet

Detaljerad energieffektivitet

Våra detaljerade och specialbyggda lösningar garanterar effektivt underhåll och kontroll av fastighetens teknik. Automationssystemet styr temperatur, ventilering och belysning baserat på behov och situation. Systemet erbjuder exakta, flexibla och grafiska rapporter på användning och konsumtion. På så sätt kan problem och defekter upptäckas i tid.

Ett välfungerande och fininställt system för fastighetsautomation kan förbättra energieffektiviteten avsevärt – utan att behöva tumma på inomhusmiljön. Ett korrekt fungerande system för fastighetsautomation lägger man inte märke till. Vårt system justerar fastighetsteknikens funktioner till optimal nivå med hjälp av data, vilket leder till stora besparingar.

En detaljerad förståelse av våra kunders behov har inspirerat oss till att utveckla ett öppet och allmänkompatibelt system. Våra intelligenta lösningar och servicekoncept baseras på ett enda, lätthanterligt system, ett tydligt och lättförstöeligt användargränssnitt, och standardiserad teknik.

Integrerbarhet

Vi har implementerat över 10 000 projekt av varierande storlek inom renovering och byggnad, samtliga individuellt skräddarsydda. Våra system påträffas i bostadshus och kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, hotell, lagerlokaler, vårdhem, parkeringshus och köpcentrum.

Utvecklingsarbetet för sömlös integrering av produkter från olika tillverkare har länge stått i centrum för vår produktutveckling. Och det har burit frukt: i vårt produktsortiment finner du kopplingsmodeller – vars pålitlighet testats i fält – som passar produkter från hundratals olika tillverkare.

Vårt system för fastighetsautomation sammanför fastighetsteknikens sensorer, mätare, ställdon, styrenheter och säkerhetssystem till en enda, lätthanterlig helhet. Fidelix-systemet baseras på öppna standarder, vilket gör att de flesta andra system och apparater effektivt kan kombineras i en enda, enhetlig helhet.

Skalbarhet

Våra intelligenta lösningar är anpassade efter en mångfald olika behov

Tack vare skalbarheten fungerar Fidelix flexibelt i miljöer från små byggnader hela vägen upp till omfattande kontrollsystem. Systemet kan användas både inom renovering och nya byggprojekt. Fidelix system för byggnadsautomation är extremt pålitligt. Vi garanterar en lång livslängd för byggnader av alla typer och storlekar.

Fidelix kunder omfattar kommuner, städer, byggföretag, fastighetsögare, fastighetsskätare, upphandlare av fastighetsteknik, eltekniker, återförsäljare – och alla vi slutanvandare som behöver god luftkvalitet, optimala temperaturer och rätt slags belysning hemma och på arbetsplatsen.

Livstidstänkande

Vi tar hand om kunderna 24/7

Vi är en lokal expert på plats i Finland. Våra experter erbjuder detaljerad service för support och underhåll. Vi färdigställer våra projekt med glans. Vår produktutveckling garanterar att våra system utvecklas och skräddarsys för att uppfylla kundernas behov. Vår egenskap av inhemskt lokalföretag garanterar flexibilitet.

Vårt pålitliga nätverk av återförsäljare och lokalkontor ger detaljerad assistans till kunder i hela Finland. För att fastigheten ska fungera är det viktigt att driftstillståndet på dess system underhålls under hela livscykeln. Vid behov hjälper vår kunniga kundsupport till med att installera systemet via fjärranslutning eller på plats.

Om det behövs kan Underhåll sköta underhållet av systemet. Vi kontrollerar systemets status regelbundet, ser till att det fungerar, och ger förbättringsförslag och vägledning om systemets användning baserat på insamlad data.

Våra utbildningsträffar har också varit mycket populära. Under systemets installationsfas för kunderna grundläggande utbildning där de för bekanta sig med systemets användning. Utbildningsträffarna anordnas året runt.

”En stark demonstration av den höga nivån på finsk produktutveckling och praktisk projektkunskap.”

PROJEKT

Esbo sjukhus

Det stora projektet på Esbo sjukhus omfattade ett stort antal sammankopplade och fjärrstyrda apparater och system. Omfattande expertis behövdes för att sammankoppla fastigheternas automationssystem till övriga system via kommunikationsbussar.