Bekvämare, energieffektivare och säkrare boendemiljöer

Det enklaste användargränssnittet för hemmet.

Fidelix automation för hemmet slår samman de olika tekniska fastighetssystemen i hemmet till ett enda, tydligt användargränssnitt. Fastighetstekniken kan enkelt styras och kontrolleras via pekskärm.

Fastighetstekniken är en central beståndsdel i byggandet av moderna bostadshus. En mängd olika system reglerar, styr och kontrollerar bostadsförhållandena. Det finns ofta ett flertal olika användargränssnitt för att styra dessa system. Även kontrollen av konsumtionsdata är systemspecifik.

Resultatet blir att mycket tid går åt till att justera dessa system på ett balanserat sätt och att det kan vara svårt att få en tydlig helhetsbild. Ska ventilationen eller kylningen skruvas upp? Och hur påverkar det i så fall energiåtgången?

Idén bakom Fidelix styrsystem för hemmet är enkel: ett enda användargränssnitt för hemmet som är lätt att använda. Du styr all fastighetsteknik i hemmet med en lättanvänd pekskärm, som ger information i realtid om till exempel åtgång av energi, vatten och elektricitet.

Skräddarsydd automation för hemmet skapar bättre boendekomfort, energieffektivitet och säkerhet. Det gör det också helt enkelt lättare att leva och bo.

Fidelix automation för hemmet
Ett smart hem tänker åt dig.

De dagliga bostadsförhållandena hanteras lätt med den automatiska statuskontrollen.

Knyter ihop husteknikens olika system och tar hanteringen av dem till en pekskärm.

Säkerheten ökar med hjälp av spårning, felrapportering och fjärrövervakning. På så sätt kan man snabbt reagera på fel- och farotillstånd och förhindra skador.

Regleringen av förhållandena är fullständigt redigerbar enligt individuella behov.

Ger information om hemmets energieffektivitet i realtid och bidrar till att minska energi-, vatten- och elförbrukningen samt att uppnå inbesparingar i hemmets driftskostnader.

Ger trygghet och sinnesfrid

I automationssystemet går det även att integrera en mängd funktioner som förbättrar boendesäkerheten. Sådana säkerhetsfunktioner kan till exempel vara:

  • automatisk vattenavstängning;
  • fuktskydd; och
  • avstängning av ”ute”-funktionen när brandlarmet går.

Gränssnitt skräddarsytt för ditt hem

Grundläggande funktioner hos fastighetstekniken kan enkelt kontrolleras i hemmets automationssystem genom förprogrammerade lägesinställningar. Lägena ”Hemma”, ”Ute”, ”Bortrest” och ”Fest” justerar fastighetstekniken optimalt till dess aktuella användningsområde. Vid behov kan lägesinställningarna skräddarsys enligt kundens önskemål. Systemet kan även automatiskt samla in data om till exempel konsumtion och väder.