Öka fastighetens värde och optimera driftskostnaderna

Intelligent lösning för energisparande och hög kvalitet på inomhusklimatet.

Fidelix EcoSmart är ett system med artificiell intelligens för ökad i boende- och användarkomfort, effektivare tekniskt underhåll och optimerad energiåtgång – som betalar tillbaka sig anmärkningsvärt fort.

I Finland hår uppvärmningskostnaderna till de högsta fasta kostnaderna för fastigheter. Problem med uppvärmningen leder till kraftigt varierande inomhustemperaturer. Enligt forskning från Motiva uppvisar upp till 75% av alla bostadsbyggnader den typen av onödig energiåtgång.

Genom att rätta till obalanser i fastighetens uppvärmning och undvika övervärmning går det lätt att uppnå t.o.m. 20% lägre energikostnader.

En EcoSmart-byggnad kontrollerar sig själv och justerar fastighetstekniken automatiskt enligt hur förhållandena förändras.

Med Fidelix EcoSmarts artificiella intelligens justeras fastighetstekniken till optimala nivåer hela tiden. Detta leder till direkta kostnadsbesparingar och kraftigt höjd bekvämlighet för de som lever och verkar i byggnaden. Fidelix EcoSmart är därför ett förnuftigt val för fastighetsägaren.

Väderprognosdata i realtid hjälper till att förutse förändringar i förhållandena

Utnyttjar byggnadens massa som värmeackumulator

Maximerar nyttan med återvinning av värme och ventilation

Utnyttjar elapparater som värmekällor

Beaktar de verkliga inomhusförhållandena (temperatur och koncentrationer)

Övervakar hustekniken och rapporterar automatiskt om servicebehov