Databaserad syn på fastighetsförvaltning.

Flow_how öppnar en ny dörr mot lönsamhet för fastighetsägare.

Fidelix Flow_how svarar på utmaningarna inom modernt fastighetsägande genom att kombinera smart byggnadsautomation och maskininlärning till att betjäna ett ansvarsfullt och lönsamt fastighetsägande.

OPTIMERING | FÖRUTSEENDE | EFFEKTIVITET | PRODUKTIVITET | RAPPORTERING

Dagens fastighetsägare brottas med tre utmaningar som är tätt förknippade med varandra. Å ena sidan har nivån på användarnas krav gällande såväl inomhusklimat som digitala tjänster i byggnader blivit högre.

Å andra sidan måste livscykelkostnaderna för byggnader, varav energikostnaderna utgör en märkbar del i finländska förhållanden, hållas under kontroll. I en ideal situation bör man kunna göra detta på en rimlig investeringsnivå så att även framtida behov kan förverkligas utan massiva nyinvesteringar.

Fidelix Flow_how har tillsammans med Fidelix byggnadsautomation utvecklats speciellt för dessa utmaningar. Målet är användarorienterade digitaliserade byggnader, i vilka det alltid råder optimala förhållanden och där det inte förekommer överdrivet slöseri med energi eller andra resurser. Och allt detta ska alltid förverkligas på ett kostnadseffektivt sätt.

Fidelix Flow_how utnyttjar maskininlärning och är ett lättanvänt program, som enkelt och lättöverskådligt underlättar tillgodogörande av den ofantliga datamängden som byggnadsautomationen producerar som stöd för ägarna och underhållspersonalen. Flow_How hjälper till att optimera resurser, identifiera risker och förutse det som komma skall.

Vad allt skulle byggnaderna vilja berätta för oss om vi bara kunde förstå dem?

Jag känner mig instängd! På eftermiddagarna tar luften alltid slut på fjärde våningen när folk från andra våningar springer dit på möten.
Hos mig blåser ventilationsmaskinerna ut värmen även då ingen ens befinner sig här!
Jaha, då var det återigen den tiden på året då det är konstant för varmt på nätterna hos mig.

Hmm, jag tror att vi skulle kunna spara en hel del genom att utnyttja efterfrågeflexibilitet Undrar om ägaren vet det?

Aktiverade data

Plattformen kombinerar alla byggnadsdata till en lätthanterlig och förståelig helhet och hjälper till att tolka trender och förändringar på rätt sätt. Kontinuerlig optimering av processen hjälper till att spara energi och resurser.

Automatiserad rapportering

Lättförståeliga och lättöverskådliga rapporter till ledningen och ägarna samt omfattande dokumentering av de faktiska förhållandena. Möjlighet till Power BI-rapportering och beredskap för GRESB-rapportering.

Användarnas trivsel

Plattformen samlar in kontinuerliga slutanvändardata i realtid. På det här sättet vet man hur förhållandena som råder i lokalerna upplevs och de kan optimeras för att uppnå en mer produktiv arbetsmiljö.

Förutseende

Plattformen hjälper till att identifiera behoven av förebyggande underhåll redan på förhand, långt innan problemen uppstår.

Rätt använd är informationen som går att få om byggnaderna produktivt kapital.

Plattformslösning, som samlar data om byggnaderna i ett och samma gränssnitt

  • generationens smarta datahanteringsplattform
  • maskininlärning och en stor mängd insamlade och analyserade data i bakgrunden
  • tydligt och lättöverskådligt gränssnitt

Maskininlärning är nyckeln till lönsamhet

Maskininlärningen (machine learning) skapar modeller och identifierar regelbundenheter i stora datamängder. Programmet hjälper till att välja rätt lösningar baserat på grunddata och användarens aktivitet. Funktionerna i Flow_how utnyttjar data insamlade från flera olika datakällor.

Byggnadens all nyckeldata på ett och samma ställe

Inomhusklimat

Energi

Användarupplevelse

Byggnadsautomation

Användningsgrad

Belysning

Avfallshantering

”Rätt använd är informationen som går att få om byggnaderna produktivt kapital.”

RESURSER

Hantera och optimera användningen av resurser och förvaltningsprocesser i byggnader.

PROCESSER

Följ upp och optimera hustekniska system i realtid.

RAPPORTERING

Aktuell information som stöd i beslutsfattande. Tydlig rapportering av förhållandena.

FÖRUTSEENDE

Från reaktion till proaktiv verksamhet. Förebyggande underhållstjänst.

PRODUKTIVITET

Två vägar till bättre produktivitet: god hantering av förhållanden förbättrar användupplevelsen och optimering genererar besparingar.

Byggnadens all nyckeldata på ett och samma ställe

Inomhusklimat

Energi

Användarupplevelse

Byggnadsautomation

Användningsgrad

Belysning

Avfallshantering

RESURSER

Hantera och optimera användningen av resurser och förvaltningsprocesser i byggnader.

PROCESSER

Följ upp och optimera hustekniska system i realtid.

RAPPORTERING

Aktuell information som stöd i beslutsfattande. Tydlig rapportering av förhållandena.

FÖRUTSEENDE

Från reaktion till proaktiv verksamhet. Förebyggande underhållstjänst.

PRODUKTIVITET

Två vägar till bättre produktivitet: god hantering av förhållanden förbättrar användupplevelsen och optimering genererar besparingar.

”Rätt använd är informationen som går att få om byggnaderna produktivt kapital.”

Flow_how:

  1. hjälper till att undvika överraskande utgifter: genom att förutse problem undviks överraskande fel
  2. ökar på säkerheten och tillförlitligheten
  3. säkerställer inomhusförhållandena under byggnadens livscykel
  4. förbättrar användarupplevelsen och produktiviteten
  5. underlättar fastighetsägarens liv.

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. Du kommer kontaktas av vär expert.