FIDELIX AB

 

Fidelix gör byggnader smarta. Vår höga tekniska kompetens syns i lösningar som optimerar byggnaders energikostnader, inomhusklimat och driftskostnader. Våra produkter utvecklas, testas och används varje dag i krävande och extrema klimatförhållanden i Norden och påverkar positivt välbefinnandet för över en miljon människor.

Fidelix gör byggnaderna smarta.

Fidelix grundades 2002 och har från början utvecklat ett smart, pålitligt och allmänt kompatibelt fastighetsautomationssystem. Vår expertis inom smart fastighetsautomation skapar mervärde för våra kunder i form av bättre inomhusklimat, lägre energiförbrukning och lägre underhållskostnader.

HÖGRE PRODUKTIVITET

“Användarorienterade digitaliserade byggnader, som alltid har optimala förhållanden, ökar lokalernas produktivitet. Fidelix intelligenta fastighetsautomation och maskininlärning öppnar dörren för ett lönsamt och ansvarsfullt fastighetsägande.”

Våra produkter som har utvecklats och testats i Finlands stränga väderförhållanden förbättrar dagligen välbefinnandet för över en miljon människor. Tack vare våra progressiva innovationer har vi vuxit till en av branschens största aktörer i Finland. Vårt mål är att fortsätta med en kontrollerad tillväxt och att bli marknadsledande i Norden.

Våra system baseras på en öppen standard vilket garanterar våra kunder fullständig valfrihet även i framtiden. Vår produktutveckling i Vanda utvecklar kontinuerligt nya intelligenta, pålitliga och skalbara teknologier för dagens och morgondagens behov av fastighetsautomation.

HÅLLBAR LÖNSAMHET

“Det finns en enorm besparingspotential i underhållet av byggnader, vars aktivering samtidigt kan bidra till att förbättra byggnadernas inomhusförhållanden. Fidelix smarta lösningar hjälper dig att utnyttja behovsstyrd flexibilitet och optimera byggnadernas resursanvändning.”

ENKLARE ANVÄNDBARHET

“De intuitiva användargränssnitten och pålitliga fjärranslutningar som Fidelix erbjuder ger efterlängtad enkelhet och ro till användning och styrning av byggnader. Användarvänlighet och fjärrstyrning ökar användarnas tillfredsställelse och minskar underhållskostnaderna.”

Nya idéer och innovationer kräver ett öppet sinne och mod så att man inte fastnar i gamla hjulspår. Därifrån flödar Fidelix praktiska kompetens som har finslipats under finländska förhållanden. Och det är precis det som gör Fidelix till ett smart val för våra kunders mest skiftande behov.

Våra heltäckande och ändamålsenliga lösningar garanterar effektivt underhåll och uppföljning av fastighetsteknik. Våra experter erbjuder flexibla supporttjänster och snabb service. Vi anser att det viktigaste är att skapa ett långvarigt kundvärde: vi vill erbjuda heltäckande, kundorienterade lösningar, från en fastighets livscykel från början till slut.

EN SAMARBETSPARTNER FÖR HELA LIVSCYKELN

“Vi sköter jobbet från början till slut och lämnar ingen i sticket. Vi är med dig under hela din fastighets livscykel. Vår expertis och nordiska kunskap är flexibel och professionell. Vi klarar utmaningar, vi strävar alltid efter det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för kunden.”

SMART ANSVARSFULLA

“Vi är experter för våra kunder genom att hjälpa dem att skapa en mer lönsam verksamhet genom effektiva och behovsorienterade lösningar. Vi främjar ansvarsfullt och etiskt hållbar fastighetsförvaltning.”

Vi vill vara föregångare och uppmuntra till innovation. Företagaranda och effektivitet återspeglas i vår verksamhet. Genom optimeringstjänster för energi och övriga resurser är vi förespråkare för hållbar utveckling. Vi skapar framtida arbetstillfällen genom att skapa en mer hållbar framtid.

Det är smart. Det är Fidelix.

”Smart fastighetsautomation är en form av hälsoteknologi för fastigheter.
När en byggnad mår bra, trivs också människorna.”

HÖGRE PRODUKTIVITET

“Användarorienterade digitaliserade byggnader, som alltid har optimala förhållanden, ökar lokalernas produktivitet. Fidelix intelligenta fastighetsautomation och maskininlärning öppnar dörren för ett lönsamt och ansvarsfullt fastighetsägande.”

Våra produkter som har utvecklats och testats i Finlands stränga väderförhållanden förbättrar dagligen välbefinnandet för över en miljon människor. Tack vare våra progressiva innovationer har vi vuxit till en av branschens största aktörer i Finland. Vårt mål är att fortsätta med en kontrollerad tillväxt och att bli marknadsledande i Norden.

HÅLLBAR LÖNSAMHET

“Det finns en enorm besparingspotential i underhållet av byggnader, vars aktivering samtidigt kan bidra till att förbättra byggnadernas inomhusförhållanden. Fidelix smarta lösningar hjälper dig att utnyttja behovsstyrd flexibilitet och optimera byggnadernas resursanvändning.”

Våra system baseras på en öppen standard vilket garanterar våra kunder fullständig valfrihet även i framtiden. Vår produktutveckling i Vanda utvecklar kontinuerligt nya intelligenta, pålitliga och skalbara teknologier för dagens och morgondagens behov av fastighetsautomation.

ENKLARE ANVÄNDBARHET

“De intuitiva användargränssnitten och pålitliga fjärranslutningar som Fidelix erbjuder ger efterlängtad enkelhet och ro till användning och styrning av byggnader. Användarvänlighet och fjärrstyrning ökar användarnas tillfredsställelse och minskar underhållskostnaderna.”

Nya idéer och innovationer kräver ett öppet sinne och mod så att man inte fastnar i gamla hjulspår. Därifrån flödar Fidelix praktiska kompetens som har finslipats under finländska förhållanden. Och det är precis det som gör Fidelix till ett smart val för våra kunders mest skiftande behov.

EN SAMARBETSPARTNER FÖR HELA LIVSCYKELN

“Vi sköter jobbet från början till slut och lämnar ingen i sticket. Vi är med dig under hela din fastighets livscykel. Vår expertis och nordiska kunskap är flexibel och professionell. Vi klarar utmaningar, vi strävar alltid efter det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för kunden.”

Våra heltäckande och ändamålsenliga lösningar garanterar effektivt underhåll och uppföljning av fastighetsteknik. Våra experter erbjuder flexibla supporttjänster och snabb service. Vi anser att det viktigaste är att skapa ett långvarigt kundvärde: vi vill erbjuda heltäckande, kundorienterade lösningar, från en fastighets livscykel från början till slut.

SMART ANSVARSFULLA

“Vi är experter för våra kunder genom att hjälpa dem att skapa en mer lönsam verksamhet genom effektiva och behovsorienterade lösningar. Vi främjar ansvarsfullt och etiskt hållbar fastighetsförvaltning.”

Vi vill vara föregångare och uppmuntra till innovation. Företagaranda och effektivitet återspeglas i vår verksamhet. Genom optimeringstjänster för energi och övriga resurser är vi förespråkare för hållbar utveckling. Vi skapar framtida arbetstillfällen genom att skapa en mer hållbar framtid.

Det är smart. Det är Fidelix.

”Smart fastighetsautomation är en form av hälsoteknologi för fastigheter.
När en byggnad mår bra, trivs också människorna.”