CASE

LIVSCYKELSKOLOR

EcoSmart hjälper till att hålla sparmålen inom livscykelbyggande

Med stöd av förutseende, smarta system kan byggnadsentreprenörer förbinda sig till att ansvara för fastigheter i årtionden. I sina livscykelskolor har NCC konstaterat att EcoSmart från Fidelix är ett utmärkt verktyg för att nå städernas krävande målsättningar när det kommer till energibesparing och inomhusluft.

I livscykelprojekt ansvarar vi till exempel för energieffektivitet och underhåll av en skolfastighet i 20-25 år från att avtalet inleds. Kommunen kan helt enkelt använda skolan och lita på att lokalerna hålls i skick, förhållanden och energiförbrukning hålls på den avtalade nivån, säger automationsspecialist Jarmo Kallio som ansvarar för hustekniken i NCC:s livscykelskolor.

Livscykelbyggande som förenklats för användaren blir snabbt allt vanligare, särskilt när det gäller till exempel skolor. NCC har drygt 10 livscykelskolor i Esbo, Uleåborg och Mäntsälä.

– Lösningen är trygg för kommunen, men den förutsätter att byggnadsentreprenören har bra verktyg för optimering och övervakning av fastigheten. Målen är verkligen krävande, och utöver hustekniken måste man kunna reagera på energiförbrukning, temperatur och koldioxidnivåer.

EcoSmart har gett besparingar

NCC optimerar förhållandena i sina livscykelskolor med hjälp av EcoSmart från Fidelix.

– Kommunen är framförallt intresserad av energiförbrukning, och brukarna av luftkvaliteten. Man kan inte spara energi på bekostnad av luftkvaliteten, och därför är det väsentligt att övervaka och optimera båda två. För detta har EcoSmart varit ett utmärkt verktyg, sammanfattar Kallio.

Med hjälp av EcoSmart har NCC inte bara kunnat spara pengar, utan även lyckats hjälpa kommuner med deras större energimål.

– Kommunerna har krävande målsättningar när det kommer till koldioxidneutralitet och de vill sänka energiförbrukningen även av den anledningen. Vi behöver tydliga mätare som kan visa besparingarna.

Optimerad värmeförbrukning

I livscykelskolorna har man i snitt uppnått en sjuprocentig besparing i förbrukningen av värmeenergi. Till exempel på skolorna i Esboviken och Karabacka har man dock lyckats uppnå en tjugoprocentig besparing.

Kraften hos EcoSmart kommer från att den är aktiv när det kommer till behovsstyrning och att förutse förhållandena: systemet reglerar fastighetens uppvärmning och ventilationsteknik på ett smart och förutseende sätt utifrån väderprognoser, inomhustemperatur och koldioxidvärden. Därmed är energiförbrukningen alltid optimal, säger Fidelix energiexpert Ari Laatikainen

Det bästa med det smarta systemet som utgår från en matematisk modell är enligt Kallio att det är så enkelt att använda.

– EcoSmart har kört på i bakgrunden utan att vi har behövt tänka på det. Om hösten har vi behövt göra vissa justeringar i inställningarna, men i övrigt har vi bara kunnat läsa rapporterna och konstatera att målen uppnåtts.

Genomförd besparing på tre objekt

Livscykelskola 1

Uppvärmd volym: 46030 m3
Normerad årsförbrukning: 855 MWh (referensnivå)
Genomförd besparing: 7 % (av fjärrvärme- och jordvärmeenergin)

Total besparing: 146 MWh (under optimeringsperioden), 2730 €/år

Investeringens återbetalningstid: 0,8 år

Livscykelskola 2

Uppvärmd volym: 48110 m3
Normerad årsförbrukning: 864 MWh (referensnivå)
Genomförd besparing: 17 % (av fjärrvärme- och jordvärmeenergin)

Total besparing: 564 MWh (under optimeringsperioden), 9000 €/år

Investeringens återbetalningstid: 0,2 år

Livscykelskola 3

Uppvärmd volym: 40652 m3
Normerad årsförbrukning: 884 MWh (referensnivå)
Genomförd besparing: 20 % (av fjärrvärme- och jordvärmeenergin)

Total besparing: 593 MWh (under optimeringsperioden), 10800 €/år

Investeringens återbetalningstid : 0,2 år

Låt vår EcoSmart-expert komma på inspektion, helt gratis.

Vid besöket gör experten detaljerade besparingsberäkningar för fastigheten och en implementeringsplan för EcoSmart-systemet. Besöket är helt gratis och innebär inget åtagande.