CASE

Ringbanan till flygplatsen

Fidelix automatiserar Ringbanan till flygplatsen

Med en total kostnad på över 700 miljoner euro är Ringbanan det största byggprojektet i Vanda. Projektet öppnade en efterlängtad tågförbindelse till Helsingfors-Vanda flygplats. Samtidigt tillåter linjen byggandet av många nya bostadsområden.

Fidelix har kontrakterat byggnadsautomation och rökutsugningssystem för Ringbanan. Fidelix stod för totalt 8 kilometer tunnelbanetunnel, 3 tågstationer och 2 stationsreservation. Tunnelförhållandena gjorde projektet mer utmanande.

Ringbanan

  • 18 kilometer lång järnvägslinje som förbinder Vantaankoski järnväg genom flygplatsen till huvudbanan i Hiekkaharju, Vantaa
  • trafiken började i Juli 2015