Mäter, kontrollerar och optimerar – den enklaste IoT-lösningen någonsin

Fullständig kontroll över din utrustning. Varifrån som helst, när som helst.

Smart IoT är ett kostnadseffektivt IoT-system utvecklat av Fidelix för att enkelt kunna kontrollera utrustning över ett informationsnätverk.

Med Fidelix Smart IoT kopplas apparaterna automatiskt upp mot Fidelix molnplattform. Lösningen kan användas för att styra i stort sett vilka apparater som helst med en busskoppling.Fokus vid utvecklingen har varit enkel installering och användning.

Med smart IoT kan du i realtid övervaka, styra och optimera även ett stort antal apparater löpande från ett enda centralt kontrollrum. Systemets installationskostnader är dessutom avsevärt lägre än konkurrenternas.

IoT, eller sakernas internet, syftar på nätverkskopplade maskiner och apparater som kommunicerar med och observerar sin miljö, och som kan styras över internet.

Med Smart IoT från Fidelix kan även olika dynamiska användargränssnitt erbjudas till olika aktörer. För till exempel användning av fastigheten kan boende, företag eller fastighetsskötare erbjudas den funktion för interaktion eller övervakning som de behöver inom fastighetens automation.

Fidelix Smart IoT
Med IoT-systemet blir fjärrstyrning lättare än någonsin.

Exempel på en Smart IoT lösning

=

Den skalbara plattformen är lika lämpad för enskilda objekt som för hantering av stora helheter

=

Hantering och jämförelse av olika objekt är lätt via ett centralt kontrollrum

=

Kontrollrum-programvara tillhandahålls som en tjänst (SaaS), varvid användaren inte behöver ta hand om underhållet

=

Datasäker anslutning via GeniLink-modulen (Ethernet eller 3G / 4G)

=

Anslutningen i installationsskedet är lätt och snabb med hjälp av modulens QR-kod: efter inlösning av koden är den bussanslutna enheten ansluten till EasyGate-molnet

=

Browserbaserat användargränssnitt: Hanterbart på alla allmännaste terminaler

=

Informationen från fastighetsautomation och dess delsystem kan kombineras och utnyttjas, bl.a. vid optimering av energiförbrukningen

Överlägsen enkelhet i användning

INSTALLERA
SKANNA
ÖVERVAKA