Intelligent lösning för energisparande och hög kvalitet på inomhusklimatet.

Med Fidelix EcoSmarts artificiella intelligens justeras fastighetstekniken till optimala nivåer hela tiden. Fidelix EcoSmart ger ökad bekvämlighet i boende och användning, effektivare tekniskt underhåll och optimerad energiåtgång – och betalar tillbaka sig anmärkningsvärt fort.

Fullständig kontroll över din utrustning. Varifrån som helst, när som helst.

Smart IoT är ett kostnadseffektivt IoT-system utvecklat av Fidelix för att enkelt kunna kontrollera utrustning över ett informationsnätverk. Lösningen kan användas för att styra i stort sett vilka apparater som helst med en busskoppling.

Databaserad syn på fastighetsförvaltning.

Fidelix Flow_how svarar på utmaningarna inom modernt fastighetsägande genom att kombinera smart byggnadsautomation och maskininlärning till att betjäna ett ansvarsfullt och lönsamt fastighetsägande. Fidelix Flow_how utnyttjar maskininlärning och är ett lättanvänt program, som enkelt och lättöverskådligt underlättar tillgodogörande av den ofantliga datamängden som byggnadsautomationen producerar som stöd för ägarna och underhållspersonalen. Flow_How hjälper till att optimera resurser, identifiera risker och förutse det som komma skall.

Låt proffsen ha uppsyn över byggnadens fastighetsteknik på distans.

Proffsen står till din tjänst – på distans! Med Fidelix Fjärrövervakning står en fastighetsteknisk expert från Fidelix alltid till din tjänst. Fjärrövervakning innebär att en expert på fastighetsteknik fjärrstyr byggnadens fastighetsteknik, optimerar energiåtgången, analyserar olika processers funktion, och åtgärdar felsituationer vid behov.

Det enklaste användargränssnittet för hemmet.

Fidelix automation för hemmet slår samman de olika tekniska fastighetssystemen i hemmet till ett enda, tydligt användar­gränssnitt. Fastighetstekniken kan enkelt styras och kontrolleras via pekskärm. Skräddarsydd automation för hemmet skapar bättre boendekomfort, energieffektivitet och säkerhet.

Flytta din fastighetsteknik till molnet – kostnadseffektivt.

Med Fidelix Molngränssnitt får du tillgång till fastighetsdata i realtid, utan dyra investeringar i utrustning. Fidelix Molngränssnitt implementeras enligt principen SaaS (mjukvara som tjänst) och låter dig fjärrstyra fastighetens teknik utan alla kostnader som drift och underhåll av utrustning och system medför.

Korrekt vattenmätning i realtid

Lägenhetsspecifika vattenmätare integreras enkelt i Fidelix system för fastighetsautomation. Detta är ett rättvist och jämlikt sätt att kontrollera fastighetens vattenåtgång och fördela kostnaderna.

Ett kraftfullt och skalbart verktyg för total kontroll över fastighetens teknik.

Fidelix pålitliga och trofasta system för fastighetsautomation garanterar lång livstid för byggnader av alla slag och storlekar. Vårt servicekoncept bygger på ett enda system som sedan flexibelt optimeras.

Tänk in i framtiden och minimera fastighetsteknikens risker.

Låt Fidelix Underhåll oroa sig i ditt ställe. Fidelix har utvecklat och tillverkat utrustning och system för fastighetsteknik i Finland sedan 2002. Genom åren har vi lärt oss mycket om fastighetsteknik och hur den beter sig under finska förhållanden. Den kunskapen utnyttjar vi i Fidelix Underhåll.