Vattenmätare

Ta kontroll över fastighetens vattenåtgång

Korrekt vattenmätning i realtid

Lägenhetsspecifika vattenmätare integreras enkelt i Fidelix system för fastighetsautomation.

Detta är ett rättvist och jämlikt sätt att kontrollera fastighetens vattenåtgång och fördela kostnaderna.

Fälj upp förbrukningen i realtid

Konsumtionsdata visas grafiskt på lägenhetsspecifika pekskärmar och på distans via webbläsare. Genom grafiska konsumtionsdata i realtid uppmuntras de boende till större miljömedvetenhet kring vattenåtgången.

Lokala läckage och problem omedelbart

Genom övervakning i realtid får du möjlighet att snabbt åtgärda ovanliga konsumtionsmönster. Data kan även jämföras mellan lägenheter eller fastigheter, vilket gör att dolda defekter enkelt kan lokaliseras.

Fördela kostnaderna rättvist enligt förbrukningen

I och med att fastighetsskötaren för tillgång till faktiska konsumtionsdata för varje lägenhet kan du fakturera baserat på faktisk vattenkonsumtion istället för uppskattningar.

Bussbaserade mätare

Systemens vattenmätning består av både trådlösa och kablade M-Bus-mätare. I varje lägenhet sitter separata mätare för kallt och varmt vatten. Mätarna är även försedda med mekaniska visare som back-up.

Lägenhetsspecifikt användargränssnitt

De boende kan kontrollera sin vattenåtgång och faktiska kostnader i realtid via den egna pekskärmen i lägenheten.

Enkel fjärrövervakning

Andra aktörer för data från samtliga mätare på ett intuitivt anvandargränssnitt som fungerar på vanliga webbläsare.

Öppen standard betyder kompatibilitet

Fidelix-systemet fungerar i enlighet med öppna standarder. Det är därför enkelt att ansluta dem till befintliga informationssystem i fastigheter (t.ex. Tampuuri).